Home » Vriendschap » Forum » Andere zaken
Navojoa, 30 november 2020

Maak favoriet 

foto Navojoa

Angst is inleveren

We leven in donkere tijden. Als we de autoriteiten en de loyale geneeskundigen en autoriteiten geloven, dan hebben we te maken met een onzichtbare massamoordenaar waar we met zijn allen tegen moeten strijden. Er zijn ook deskundige die stellen dat de het pandemie zwaar wordt overdreven. Als burger weet je zo langzamerhand niet meer wat je moet geloven. Het argument dat vandaag allerlei maatregelen rechtvaardigt, wordt morgen met dezelfde stelligheid onderuit gehaald.

Onbegrijpelijk wordt het wanneer je beseft dat hier wetgeving op wordt gebaseerd. Dit inconsistente verhaal heeft verregaande gevolgen voor de mensen en de economie. Kritisch denken en het doen van onderzoek wordt sterk afgeraden en de politiek lijkt zich niet druk te maken om verschillende geneesmiddelen die effectief blijken in de bestrijding van het virus. Men is, met de oogkleppen op, gefocust op het ontwikkelen van een vaccin en daar moet alles voor wijken. Het gezonde boerenverstand voorop.

Dit merkwaardige fenomeen beperkt zich niet tot Nederland. Nee, kijkend naar dit onwaarschijnlijke fenomeen, zien we dat praktisch de hele wereld, gecoördineerd door het WHO, een soortgelijk en niet wetenschappelijk beleid lijkt te voeren in de bestrijding van het virus. Ik vraag me af waar het gezonde verstand is gebleven. Inmiddels is er zelfs censuur in het leven geroepen om diegenen die oproepen tot zorgvuldigheid de mond te snoeren en lijkt het alsof het aantal BOA’s, politieagenten, drones en andersoortige zaken om menigten onder controle te houden, onbeperkt kan worden uitgebreid. Waar gaat dit heen?

Wat is hier aan de hand? Het gezonde verstand wordt, zonder blikken of blozen, naar de achtergrond gedrukt door angst.

Angst richt zich over het algemeen primair op de externe aspecten van dat wat angst aanjaagt en minder op dat wat zich binnen jezelf als persoon afspeelt. Angst zet meestal niet aan tot een nadere beschouwing van de context waarin de angst zich afspeelt, laat staan in het onderzoeken of de eigen angst wel gerechtvaardigd of proportioneel is. Neen, als we om ons heen kijken dan zien we dat angst veelal leidt tot een mentale vorm van het ophogen van de dijken of het neer meppen van de spreekwoordelijke wesp die op zoek is naar voedsel.

Angst is niet uitsluitend fysiek of levensbedreigend. Ideeën, ideologieën, andere opvattingen, andere zienswijzen, of groepen die anders zijn dan wij kunnen ons al angst inboezemen. Alleen al omdat ze anders zijn.

Waar we vroeger zouden hebben gesmuld van een stevige discussie, ervaren velen van ons een vrije, openlijke discussie als ongewenst. Juist wanneer er standpunten worden afwijken van onze eigen opvattingen. We worden er bang, boos en soms zelfs agressief van.

Waar we tijden hebben gekend dat kritisch denken werd gestimuleerd, lijkt het steeds normaler te worden om kritisch denken te wantrouwen en te ridiculiseren of te criminaliseren. Als het niet in ons sjabloon past, dan willen we er niets mee te maken hebben en kan diegene maar beter het zwijgen toedoen of worden verplicht tot heropvoeding.

Wat dat betreft hebben we met zijn allen een interessante weg afgelegd. Maar om nu te zeggen dat we het beter doen dan een paar decennia geleden, dat vraag ik dan wel af. Misschien wordt het weer tijd dat we onze angsten onder ogen gaan zien en deze angsten en onszelf actief gaan overwinnen. Daar groeien we van.

Toegeven aan angst betekent inleveren, al beseffen we dat niet.

454 keer bekeken

Terug naar boven
 
Gelijkgestemde netsamen partners
Banner van Spiegelbeeld tijdschriftBanner van Paraview