Home » Vriendschap » Forum » Cultureel uit
Navojoa, 28 maart 2014

Maak favoriet 

foto Navojoa

Spanningveld?

Beschavingen komen en gaan volgens een bepaald ritme. Een ritme dat, o. a. volgens de esoterische tradities, primair gedicteerd wordt door de energie van de aarde. In die visie vormt al het biologisch leven (mens, dier en plant) een collectief bewustzijn. Dat collectief bewustzijn staat in constante interactie met de planeet. Het zou er zelfs integraal deel van uitmaken. Onlosmakelijk en zelf harmonisch mee verbonden moeten zijn. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding, binnen een bepaalde bandbreedte.

In die visies wordt de aarde gezien als een intelligent, levend wezen. Zoals alle bewuste wezens is ook de aarde bezig met een proces van bewustzijnsevolutie. Een proces waar ook de mensheid als geheel aan deelneemt. Bewust of onbewust.

Toch lijkt een groot deel van de mensheid een autonome weg ingeslagen. De moderne mens heeft weinig oog voor de aarde en haar belangen en beschouwt de planeet zelfs niet als een levend wezen. Als gevolg daarvan is er een (frequentie)kloof ontstaan tussen de staat van bewustzijn van de aarde en grote delen van de mensheid.

De aarde staat op het punt een nieuwe fase in haar evolutieproces te betreden, terwijl een groot deel van de mensheid is "blijven hangen" in een (aardse) energie van ruim 4.000 jaar geleden. Sindsdien is de mensheid alleen maar verder afgegleden en heeft men de tijdgeest van destijds slechts geperfectioneerd.

Een bekende boodschapper die zich ongeveer 2.000 jaar geleden onder de mensen zou hebben gewaagd om hen bewust te maken van de noodzaak voor het meegaan met de flow van de tijdgeest is- naar verluid- op brute wijze om het leven gebracht. Sindsdien is het vele malen makkelijker om verdeeldheid, wantrouwen en haat te zaaien. Met als resultaat de gekunstelde tijdgeest waar we nu in leven en die we eigenhandig (los van de planeet of andere factoren) hebben opgebouwd en koesteren.

In plaats van "liefhebbers" zijn we "vernietigers" geworden. Wie een andere visie, uiterlijk of levensstijl heeft moet het veld ruimen. Is het niet goedschiks, dan kwaadschiks.

En dat terwijl de aarde zelf behoorlijke vooruitgang heeft geboekt op "de weg van de Liefde". Als collectief bewustzijn laat de mens het ernstig afweten en fungeert op dit moment eigenlijk als een soort blok aan het been van de aarde. De aansluiting hapert.

Dat de aarde in ander vaarwater komt wordt in newage kringen ook wel aangeduid als 'de nieuwe energie'. Er worden tegenwoordig nog uitsluitend kinderen geboren die uitstekend zijn uitgerust voor een leven in deze energie. Eigenlijk net zoals wij (de afgelopen 2.000 jaar) perfect uitgerust waren om te leven in een energie van groeiende Liefde.

Ergens is het misgegaan. We hebben de boot gemist. Tussen geboorte en volwassenheid zijn wij (de afgelopen 2000 jaar) ingekapseld door een energie die haaks stond / staat op de energie of intentie van de aarde en (universele) bewustzijnsevolutie.

Dat risico lopen ook 'de kinderen van de nieuwe tijd / energie'. Als de vervreemding van deze kinderen (in het kader van een verantwoorde opvoeding en scholing) in dezelfde mate wordt voortgezet, vrees ik dat de mensheid totaal zal vervreemden van haar menselijke of kosmische natuur.

De frequentieverschillen tussen aarde en mensheid enerzijds en de mensheid en het universele principe van bewustzijnsevolutie, worden dan te groot. Dit kan leiden tot ongewenste (re)acties door / voor alle betrokkenen. Met alle gevolgen van dien. Zal het ons lukken om de negatieve gevolgen afdoende wetenschappelijk op te vangen en op te lossen? Of gaan we uiteindelijk (tijdig?) overstag en verzoenen we ons als mensheid met het ons omringende universum. Een universum dat- strikt genomen- ook gezien kan worden als een uitbreiding van de (fysieke) mens.

Reden voor doemscenario's, of toch niet? Of is dit allemaal klinkklare onzin?

Wat denk jij?

7250 keer bekeken

Terug naar boven
 
Gelijkgestemde netsamen partners
Banner van Spiegelbeeld tijdschriftBanner van Paraview