Home » Vriendschap » Forum » Cultureel uit
Navojoa, 26 september 2013

Maak favoriet 

foto Navojoa

Gesprek gesloten door Navojoa

Het Menselijk Lichaam

In de "reeks" spirituele verkenningen, zoals ik mijn laatste forumonderwerpen noem, zijn al wat onderwerpen aan de orde geweest. Gewoontes, intelligentie, Het Fantoom, zelfontwikkeling, criminaliteit en verloedering.

In dit topic wil ik op zoek naar een spirituele benadering van het menselijk lichaam. Op een spirituele site zullen velen wel een visie hebben op de zin en de ware aard van het menselijk lichaam.

Uiteraard is bekend wat de materialistische kijk (3D) op het lichaam is. Het is een zak met botten, dat samenhangend opereert bij de gratie van een voedingssysteem / spijsvertering, een zenuwstelsel, hersenen en organen.

Dank zij het lichaam wordt door middel van allerlei biochemische en neurologische processen, bewustzijn mogelijk gemaakt. Een gezond lichaam is fit en gezond. Daarin spelen voeding, drank, medicijnen, lichaamsbeweging en dergelijk een rol. Als het lichaam sterft, sterft ook het bewustzijn, aangezien die niet los van het lichaam gezien kan worden.

Dat de gangbare al dan niet wetenschappelijke benadering volop ruimte laat voor een meer spirituele benadering is duidelijk.

Aan jou de vraag hoe jij spiritueel naar je eigen lichaam kijkt, welke functies je daarin onderscheidt en mogelijk hoe bewustzijn zich tot het lichaam verhoudt.

Voor de discussie geldt geen enkele beperking, zolang de gangbare dogma's als bekend worden verondersteld. Alle wetenschappelijk kennis is alleen relevant als dit een spirituele kwestie raakt. Indien gebruik gemaakt wordt van boekenwijsheid, dan graag de bron vermelden. Zo niet, dan wordt eigen persoonlijke ervaring als basis veronderstelt. Diepte vragen dienen dan vanuit de eigen ervaring te worden beantwoordt.

Waarom zo streng? Ik wil voorkomen dat propageerders van allerlei varianten van 'Haarlemmerolie' de discussie gijzelen. De "argumenten" die deze vorm vorm van input doorgaans opbrengt mag inmiddels als ruimschoots bekend worden verondersteld. Sceptici zijn daarentegen welkom, mits goed gefundeerd.

Wie neemt het woord?

804 keer bekeken

Terug naar boven
 
Gelijkgestemde netsamen partners
Banner van ParaviewBanner van Spiegelbeeld tijdschrift